Web Sitesi Tasarımının Olmazsa Olmazları

WEB SİTE TASARIMI VE ÖNEMLİ KURALLARI
İçeriksel anlamda grafiklerin ve buna bağlı etmenlerin yönetilmesi gerek kitleye ulaşım gerekse marka bilincinin oluşturulması açısından, içinde bulunduğumuz çağ  itibariyle yeni bir boyut kazanmış oldu. Web sitesi tasarımının olmazsa olmazları olarak nitelendirdiğimiz trendleri ve bazı önemli ipuçlarını oluşturan bu kavramları, sektöre ve çağa tam ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet veren web tasarım sektörünün yükselen değeri birNC hem işletmeler için hem de kişisel web site kullanıcıları için listeledi.
Web Sitesi Tasarımının Olmazsa Olmazları
Son kullanıcı faktörü - Uygunluk

Dijital çağ web sitelerde yüksek kullanıcı deneyimine oldukça önem gösteriyor. Bu bağlamda tasarımların ister ticari isterse bireysel faaliyetler için olsun son kullanıcı nezdinde yapılması gerekiyor. Tasarımlarda arayüz olarak nitelendirdiğimiz kullanıcının buluşacağı ilk nokta olan bu kavram temelinde internet dünyasıyla çok fazla arası olmayan kişilerin dahi bu sayfalarda aradıklarına kolayca erişebilmesi işlemi veya mantalitesi olarak nitelendirilebilir.

Karmaşık değil - Efektif web tasarımlar

Son kullanıcı faktöründen  bağımsız olmamakla beraber genel anlamda internet kullanımı ile ilişkili olan kişilerin de bazı web sayfalarda yaşadığı problem olarak karşımıza çıkan karmaşık web sitesi tasarımları, kullanılabilirliği ve ulaşılabilirliği kısıtlamaktadır. Bu bağlamda içeriklerin ve web sayfa tasarımlarının aşırı sadeliğin bir tık üzerinde, karmaşıklığında iki veya üç tık altında olması ihtiyacı olarak özetlenebilmektedir.

Neyi neyle anlatacağız önemlidir

Web site tasarımlarında gerek arayüz gerekse yayınlanan içeriklerde neyi neyle anlatacağınız son derece önemlidir.  Bu bağlamda kullanılacak olan fontlardan arka planlara kadar dikkat edilmesi gereken ince bir çizgi var olmakla beraber; kullanıcıya hitabı ve erişimi de mümkün kılabilecek bir kompozisyon hazırlanmalıdır. Buradan hareketle dijital dünyanın kendine has bir jargonu olduğundan söz etmek mümkün olacaktır.
Web Tasarımının Olmazsa Olmazları

Özellikle görsel içeriklerin ve buna bağlı metinlerin yoğun olarak kullanıldığı web sayfa tasarımlarında ve içeriklerinde uygun font ve arka plan kullanımı büyük önem arz etmektedir. Ciddiyeti veya resmiyeti temsil edecek içeriklerde Helvetica fontu dünya genelinde yoğun olarak kullanılırken, tasarımsal açıdan sadeliği savunan kesimlerinde bir numaralı tercih olmuştur. Ek olarak internet sitesi içeriğinde veya sosyal medya içeriklerinde eğlenceli, hareketli bir anlayışa sahip olan tasarımların da Comic Sans fontunu kullandıkları görülmektedir. Bu noktada özellikle kitleye ulaşım ve imaj yaratılması konusunda muhakkak dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

Sesli ve görüntülü içerikler kazandırır

İçinde bulunduğumuz çağ itibariyle tüm dijital medya platformları müşteri, tüketici veya kullanıcı ile etkileşim içinde olmaya çalışmaktadır. Başarılı olmanın şartı olan bu etkileşim, sesli ve görüntülü içerikler ile desteklendiğinde uygulanan faaliyetlerin yüksek oranda geri  bildirim, etkileşim ve finansal açıdan da olumlu kazanımlar getirdiğini göstermektedir Bu bağlamda web sitesi, ister sosyal medya tarafında isterse yayınladığı içerikler kulvarında bu sesli ve görüntülü içerikleri kullanırsa ulaşmak istediği noktaya daha kolay ulaşacaktır demek mümkündür.


Sonraki Makale  Web Tasarım ve İçerik Kalitesi
 

Ana Menüye Dön