Web Sitesi İçerikleri Nasıl Hazırlanmalıdır?

Web Platformları İçin İçerik Oluşturma
İnternet dünyası içinde yer alacak tüm içerikler kitleye, hedefe ve organizasyona göre şekillendirilmelidir. Bu noktada bir içerik geliştirme kavramı gündeme gelmekte, platformlara uygun öğelerin geliştirilmesi algısı ortaya çıkmaktadır. 

birNC'nin Ar-Ge çalışmalarını kapsayan ve markaların hedef kitle analizleri sonucu ortaya çıkan, tamamıyla birNC sektörel tecrübelerini yansıtan web siteleri için içerik geliştirme ve pazarlama listesi aşağıda yer almaktadır. 

Ortak Özellik Kriteri ve Ortaklık

Tüm internet sitesi platformları bir kitleye erişim ihtiyacı hisseder. Bu noktada erişim için seçilecek içeriklerin belirlenmesi, sosyolojik ve kültürel farklılıklar ile beraber fizyolojik farklılıkları da kapsayacak nitelikte olmalıdır.

Mutlaka kitlenin tamamı için ortak özellikler taşımalıdır. Böylece hedeflenen tüm kitleye erişim ve geri dönüş sağlamak kolay olacaktır. Çünkü herkes için ortak paydada buluşturulmuş içerikler, hedefler anlamında mutlaka başarı sağlayacaktır.

Sen-Ben Yok, Biz Bilinci Var

İçerik geliştirme hususunda belki de dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi. Hitap dili, sen ve ben öğelerinden ziyade bize dönüştürülmelidir. Senden bize şeklinde gerçekleştirilen bir hitap, özel hissettirecek kurumsal ve başarılı bir iş politikası yürütüldüğünün de göstergesi olacaktır. Dolayısıyla ister görsel, isterseniz bir metin içeriği geliştirin hitap oldukça önemli.

Ucuz Kelimesi Out Kampanya Kelimesi In

Yapılan araştırmalar sonucu, pazarlama faaliyetlerinde kullanılan çok ucuz ve ucuz sözcükleri markanın imajının zedelenmiş ve kalitenin düşürülmüş olduğunun hissiyatını doğruluyor. Dolayısıyla ürünlerin tüm pazarlama faaliyetlerinde yer alacak sloganlarda ve reklamlarında ucuz kelimesinin yerine kampanya veya avantaj sözcüklerinin kullanılması faaliyetlerde başarıyı sağlıyor.

Hangi Ürünleri Pazarlamak İstiyoruz, Avantajlarını Sorgulayın

İşletme içi faaliyetlerde yeni ürün olarak ortaya çıkarılanların satılabilmesi için, o ürünün kaliteli oluşu ve müşterinin tercih ettiği takdirde ne avantajlar sağlayacağı dile getirilmelidir. Bir ürünün pazarlanmasına yönelik hazırlanan web sitesi içeriklerinde ondan bir önceki ürün kötülenmemeli daha genel geçer ifadeler kullanılarak tamamen ürünün faydalarına ve imkanlarına odaklanılmalıdır.

Bir marka tüm ürünlerini veya hizmetlerini dijital veya gerçek pazarda satmaya çalıştığından, tüketicilere veya kullanıcılara hangi ürünleri ulaştırmak istediğinize karar vermeniz gerekmektedir. 

Web sitesi içerik geliştirme faaliyetlerinde yukarıda bahsedilen 4 ana madde üzerinden yoğunlaşılarak içerikler hazırlanmalıdır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

birNC'nin web sitesi işlerine yönelik özel ve öğretici makalelerini incelediniz mi?


 Güncel Web Tasarım Teknikleri Nelerdir?    Tüm Web Tasarım Yazıları
 

Ana Menüye Dön