İçerik Geliştirme

İNTERNET VE İÇERİK OLUŞTURMA
İnternet dünyası içinde yer alacak tüm içerikler kitleye, hedefe ve organizasyona göre şekillendirilmelidir. Bu noktada bir içerik geliştirme kavramı gündeme gelmekte, platformlara uygun öğelerin geliştirilmesi algısı ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle birNC neredeyse tüm platformlarda yer alacak içeriklere yönelik bir geliştirme ve pazarlama listesi hazırladı. Aşamaları ve temel mantığını inceleyelim:
İçerik Geliştirme
Ortaklık: Tüm İnternet platformları bir kitleye erişim ihtiyacı hisseder. Bu noktada erişim için seçilecek içeriklerin belirlenmesi, sosyolojik ve kültürel farklılıklar ile beraber fizyolojik farklılıkları da kapsayacak nitelikte olmalıdır. Mutlaka kitlenin tamamı için ortak özellikler taşımalıdır. Böylece hedeflenen tüm kitleye erişim ve geri dönüş sağlamak kolay olacaktır. Çünkü herkes için ortak paydada buluşturulmuş içerikler, hedefler anlamında mutlaka başarı sağlayacaktır.

Senden bize: İçerik geliştirme hususunda belki de dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi. Hitap dili, sen ve ben öğelerinden ziyade bize dönüştürülmelidir. Senden bize şeklinde gerçekleştirilen bir hitap, özel hissettirecek kurumsal ve başarılı bir iş politikası yürütüldüğünün de göstergesi olacaktır. Dolayısıyla ister görsel, isterseniz bir metin içeriği geliştirin hitap oldukça önemli.

Ucuz değil, kampanya: Yapılan araştırmalar sonucu, pazarlama faaliyetlerinde kullanılan çok ucuz ve ucuz sözcükleri markanın imajının zedelenmiş ve kalitenin düşürülmüş olduğunun hissiyatını doğruluyor. Dolayısıyla ürünlerin tüm pazarlama faaliyetlerinde yer alacak sloganlarda ve reklamlarında ucuz kelimesinin yerine kampanya veya avantaj sözcüklerinin kullanılması faaliyetlerde başarıyı sağlıyor.

Hangi ürünleri pazarlamak istiyoruz: İşletme içi faaliyetlerde yeni ürün olarak ortaya çıkarılanların satılabilmesi için, o ürünün kaliteli oluşu ve müşterinin tercih ettiği takdir de ne avantajlar sağlayacağı dile getirilmelidir. Bir ürünün pazarlanmasına yönelik hazırlanan içeriklerde ondan bir önceki ürün kötülenmemeli daha genel geçer ifadeler kullanılarak tamamen ürünün faydalarına ve imkanlarına odaklanılmalıdır. Bir marka tüm ürünlerini veya hizmetlerini dijital veya gerçek pazarda satmaya çalıştığından, tüketicilere veya kullanıcılara hangi ürünleri ulaştırmak istediğinize karar vermeniz gerekmektedir.

Bu noktada içerik geliştirme faaliyetlerinde yukarıda bahsedilen 4 ana madde üzerinden yoğunlaşılarak içerikler hazırlanmalıdır.


Sonraki Makale  Özel Web Tasarım
 

Ana Menüye Dön